NL: Eneco heeft Ferranti gekozen als strategische IT-partner om zijn IT-systemen klaar te stomen voor de energietransitie

Eneco wil optreden als energieregisseur voor zijn klanten: klanten hebben nood aan slimme, betrouwbare én betaalbare oplossingen die leiden naar klimaatneutraliteit. De stap naar een data- en dienstenbedrijf vraagt een toekomstgerichte en vooral een geïntegreerde visie. De klanten ontzorgen dat is de gezamelijke missie van Eneco en Ferranti.

EN: Eneco has chosen Ferranti as its strategic IT partner to prepare its IT systems for the energy transition.

Eneco wants to act as an energy manager for its customers: customers need smart, reliable and affordable solutions that lead to climate neutrality. The step towards a data and services company requires a future-oriented and, above all, an integrated vision. Unburdening customers: that is the joint mission of Eneco and Ferranti.